Mijn favorieten

Nieuws

 • Grotere rol makelaar en taxateur in duurzaamheid
 • Geplaatst op: 19 februari 2019
 • De Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft zich tijdens een rondetafelgesprek over energie labels laten informeren door experts over het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Tijdens dit gesprek werd onder andere aangegeven dat er een grotere rol voor makelaars is weggelegd op het gebied van duurzaamheid. De NVM onderzoekt een dergelijke rol al langer en heeft zich hier reeds positief over uitgesproken.


 • De makelaar: het grote misverstand
 • Geplaatst op: 19 februari 2019
 • Een makelaar, die bemiddelt toch tussen koper en verkoper? Ja, maar let op: het ligt een stuk genuanceerder. De makelaar van de verkoper is er voor de belangen van de verkoper, zoals een aankoopmakelaar er alleen voor jou als koper is. Verwacht dus niet dat ‘de makelaar’ voor beide partijen de beste deal probeert te maken.


 • Taxeren als waardevol instrument
 • Geplaatst op: 18 februari 2019
 • Taxeren van agrarische bedrijven en gronden gebeurt veelal alleen bij aanvraag van een nieuwe financiering. NVM A&LV-makelaar Gerard Koerhuis van Noord Veluwse Makelaardij uit Heerde ziet een taxatie echter ook als een waardevol instrument om een agrarisch bedrijf regelmatig door te lichten.


 • Internetconsultatie wijziging Bouwbesluit BENG 2020
 • Geplaatst op: 19 februari 2019
 • Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.


 • Sanering en verduurzaming varkenshouderij
 • Geplaatst op: 18 februari 2019
 • Minister Schouten (LNV) beschrijft de voortgang van de sanering en verduurzaming van de varkenshouderij zoals beschreven in het Hoofdlijnenakkoord (HA) van juli 2018.


 • Salderingsregeling en BTW zonnepanelen
 • Geplaatst op: 19 februari 2019
 • De huidige salderingsregeling voor zonnepanelen duurt een jaar langer. Het omvormen van de salderingsregeling naar een terugleversubsidie is volgens minister Wiebes (EZK) complexer dan gedacht. Daarom verlengt hij de regeling met een jaar, tot en met 31 december 2020.


 • 40 miljoen voor erfgoed in leefomgeving van de toekomst
 • Geplaatst op: 22 februari 2019
 • Het ministerie van OCW trekt 20 miljoen uit om historische stads- en dorpskernen en monumentale woningen in krimpgebieden voor te bereiden op de toekomst. Gemeenten en provincies verdubbelen dat bedrag tot 40 miljoen. Middels deze Erfgoeddeal kan ook dit type gebouwen aardgasvrij en energieneutraal worden.


 • Vragen en antwoorden uitspraak Hof van Justitie over programma aanpak stikstof (PAS)
 • Geplaatst op: 18 februari 2019
 • Minister Schouten (LNV) heeft de Tweede Kamer de beantwoording gestuurd van de vragen van de Tweede Kamercommissie LNV over de uitspraak Hof van Justitie over programma aanpak stikstof (PAS).


 • De vraag van de week: courtage bij aan- of verkoop van een woning
 • Geplaatst op: 10 oktober 2016
 • De NVM ontvangt iedere week veel vragen. Niet alleen van onze leden, maar ook van de klanten van de NVM-makelaar. Afgelopen week was de hoogte van de courtage bij koop en verkoop actueel.